חדר ההתיישבות

הזדהותי עם הגליל ועם ביתי בגליל-חבל מולדתי – לא היתה פרי חינוך מכוון לאבי ומורי, היא באה לי כבדרך הטבע. חשתי עצמי כמי שמעודו לא גלה מהארץ, שורשי היו כאן באדמתו הסלעית של הגליל

החלומות לחיים חדשים, לשינוי חברתי, העליות – כל אלה מוצגים בתמונות. על גבי מפת ענק של הגליל מוצגים הישובים על פי תקופת הקמתם, בליווי סיפורי מתיישבים.

התצוגה ממחישה את התפתחות ההתיישבות וצמיחתה מהעלייה הראשונה ועד ימינו. באה להמחיש החלטות על מיקום הישובים, קצב הפיתוח, צורות ההתיישבות והשפעתן בכל תקופה, השפעת האירועים טרם מדינה ולאחריה ועל תהליכי ההתיישבות.

דילוג לתוכן