חדר משנה ותלמוד

ציונות היא גאולתה של אומה עתיקה מגורל טראגי וגאולתה של ארץ מעזובה בת דורות

התצוגה מייצגת את  המורשת היהודית בגליל.

לא הייתה בגליל לאורך כל ההיסטוריה, תרבות שהשפיעה בתקופתה היא והשפיעה גם על הדורות הבאים ועד ימינו, כמו זו של המשנה והתלמוד.

בתקופת המשנה והתלמוד היה הגליל מרכז לחיים תוססים של קהילות יהודיות.

קהילות אלו עיצבו את התרבות של העם היהודי לדורות רבים, בעיקר משום שהיה להם העומק והמעוף לאסוף את הניסיון המצטבר של החוקים בע"פ מהדורות הקודמים לכנסם, ולהעלותם על הכתב בספרי ההלכה היהודית – המשנה והתלמוד.

דילוג לתוכן