ביום האדמה נשרפה מכוניתו של שייח' זאכי דיאב בטמרה, והיו התפרעויות אלימות בטמרה. התקשרתי בערב
לאורי טהון ולמחרת בבוקר, ללא הודעה מוקדמת וללא ליווי משטרתי, הוא הגיע עם יגאל. ידענו על הביקור רק
מכתבי הטלוויזיה שהגיעו קצת לפניו.אמרו לו: אל תיכנס. יש מתיחות בכפרים הערבים.

הוא אמר: לא שמעתי שהכרזנו מלחמה על ערביי ישראל. הם אזרחי מדינת ישראל ואני אסע לבקר את ידידי.
לראות מה קרה להם. ובאותו יום נסע לטמרה, לסחנין ודיר חנא.

אני חושב שכל ערביי ישראל, גם המסתגלים, גם המסוייגים וגם השוללים או הקיצוניים, ראו בו מנהיג גדול, ראו בו
כתובת לכל הבעיות הרציניות של ערביי ישראל. השוללים ראו אותו יותר מסוכן, מפני שהוא מעביר את ההחלטות
הקשות בדרכי נועם.

Click here to add your own text