מוקדים

צבא המגן הוא חלק בלתי נפרד מן העם, אשר נוצר כדי לשרתו ולצורך הגנתו, וחלילה לו להיבדל ולהתנשא עליו

הספר מנתח את גורמי המשבר בחברה הישראלית ובתנועה הציונית. הוא מותח ביקורת נוקבת על דרכו של הליכוד בכלכלה ובניהול מדיניות החוץ והבטחון הלאומי. אין הספר מתעלם משגיאותיו של המערך בשלטון ואף אינו נעדר ביקורת עצמית. עיקרו של הספר מופנה אל העתיד. ומבחינה זו נכתבו הדברים בסימן שיבתו של "המערך" לשלטון. הספר מגיש תוכנית פעולה לממשלת המערך. הוא פורש יריעה רחבה של פעולות הנדרשות כדי לחץ את העם והמדינה מן המשבר החמור בו הם נתונים. מוקדי הספר הם מוקדים העומדים ויוסיפו לעמוד במרכז המאבק הציבורי.

הוצאת הקיבוץ המאוחד 1981

דילוג לתוכן