סגירת המוזיאון ביום כיפור

המוזיאון יהיה סגור להדרכות ולביקורים בערב יום כיפור וביום כיפור. צום קל לכולם!