ראש צעיר

תוכנית "ראש צעיר" מבקשת להתמודד עם שסעים חברתיים בעיקר בקרב הדור הצעיר והמנהיגות הצעירה מתוך הבנה כי אלה עשויים להיות בעלי השפעה רבה על פני החברה הישראלית בעתיד.

קהל יעד:

חניכי מכינות קדם-צבאיות

משך התכנית:

7 חודשים

תדירות התכנית:

מפגש חודשי

מספר משתתפים:

300

ההרכב ההטרוגני המאפיין את החברה הישראלית מיום הקמתה ועד היום, ונוכחותן של קבוצות שונות הנושאות אופי שונה מבחינת השתייכות לאומית, דתית, עדתית, מעמדית ופוליטית, מהוות בסיס לשסעים חברתיים ותחושות ניכור הבאות לידי ביטוי בחברה הישראלית על כל גווניה.  

תוכנית "ראש צעיר" מבקשת להתמודד עם שסעים אלה בעיקר בקרב הדור הצעיר והמנהיגות הצעירה מתוך הבנה כי אלה עשויים להיות בעלי השפעה רבה על פני החברה הישראלית בעתיד. היא כוללת סדרת מפגשים בין חניכי מכינות קדם-צבאיות באזור הצפון, בהובלת חניכי המכינות.

כל מפגש נמצא תחת אחריותה של אחת מהמסגרות על מנת למקסם את ההתנסות והחוויה של כלל המשתתפים. ייזום, פיתוח ויישום התוכנית נעשה בברכת ותמיכה רעיונית של מועצת המכינות הקדם צבאיות.

מטרות התכנית:

מה אנחנו מציעים?

במסגרת התוכנית מתקיימים בבית יגאל אלון ששה מפגשי לימוד ושיח בני ארבע שעות כל אחד, המפגישים כ-300 חניכי מכינות קדם-צבאיות באזור הצפון. המשתתפים מגיעים מרקע תרבותי, גיאוגרפי וכלכלי מגוון.

כל מפגש עוסק בסוגייה מרכזית אחרת שניצבת על סדר היום של החברה הישראלית, באמצעות פעילויות אותן בונים ומובילים חניכי המכינות עצמן – כל מפגש תחת אחריות מכינה אחרת.

דילוג לתוכן