מכינה קדם צבאית 'כנרת'

קורס הכשרה לראשי מכינות קדם צבאיות