הדבר הראשון שיגאל עשה, עוד לפני שהוא ממש ישב בגליל, הוא ביקש ממני לארגן לו פגישה עם נציגי כל הישובים בגליל. שיבואו לא רק המזכירים, שהם פורמלית נציגי הישובים, או המוכתרים, אלא שנכנס גם את כל הפעילים בתחום הביטחוני והציבורי. את כל ה”מי ומי”.

נדמה לי שליגאל היתה יראת כבוד בלתי רגילה לראשונים. הוא היה מקדיש הרבה זמן לפגישות איתם, עם אנשים כמו חנוכי, הילל לנדסמן, נחום הורביץ שהיה ידוע כאחרון אנשי ‘השומר’ בגליל, אנשי ראש-פינה, יסוד המעלה ומטולה. דעתם היתה חשובה לו.

כינסנו אותם באילת-השחר. חשבתי שיגאל מתכונן לתת הרצאה על התוכניות שהיו מוכנות אצלו.

הדבר המעניין היה שהוא פתח ואמר: באתי לגליל, אני עדיין לא החלטתי מה לעשות, ואני רוצה לשמוע מה אתם אומרים.

אחרי הכשלון של נבי יושע (הנסיון לכבוש את המבצר שהסתיים ב-22 הרוגים) היתה בגליל אוירה קשה. מה שאפיין את הפגישה, עד שיגאל לקח את רשות הדיבור לאחר שעתיים, היתה תחושת מצוקה. כולם דרשו תוספת אנשים, תוספת נשק לישובים , ובכלל המון טענות.

התשובה של יגאל היתה, ופה באמת נתגלתה גדולתו: “אני רוצה ללכת למבצע שבו נעביר את היוזמה לידינו. שיחייב את הערבים והבריטים (שעוד היו בארץ) להגיב על מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את היוזמה לידיים. בשביל זה אני צריך לגייס אנשים בישובים. לא רק שאני לא בא לתת לכם אנשים ונשק, אני בא ל ק ח ת מכם אנשים ונשק. אחרת אין יוזמה. היוזמה יכולה להיות רק אם יהיה ריכוז כוח, וזה מה שאני רוצה לעשות. פניתי למטה הכללי וביקשתי לקבל את הגדוד הראשון של הפלמ”ח, ונראה לי שהתשובה תהיה חיובית, ואני רוצה שגם הישובים בגליל ישאבו מעצמם את כל מה שאפשר בכוח אדם ובנשק, על מנת שנגיע לזה”

זאת היתה התשובה לטענות. אני יודע שהיה לו קשה מאוד עם הותיקים האלה. גם בשבילם זה היה חדש. אני יודע שכמה פעמים לפני כן ביקשו מהישובים שם נשק, וזה לא הלך.

לתת נשק, זה כמו לאיכרים לתת אדמה.

פתאום בא יגאל ואמר להם: חברים יקרים, את זה אתם צריכים לעשות. אני זוכר שהיתה תדהמה  גדולה. הוא גם אמר: מתוך הישובים נוציא אנשים שיש להם הכשרה צבאית, ומהם נקים את המטה של המבצע.

זה היה המהלך הראשון שלו, שאפיין אותו. אני מניח ש-90% ממפקדי ההגנה היו נוהגים אחרת. היו נותנים פקודה. הם גם לא חשבו שמחובתם לנסות להסביר ולשכנע שזאת היא הדרך הנכונה.

מה שהוא רצה להשיג זה ליצור את ההזדהות של אנשי הגליל עם המבצע ואני חושב שזה היה נכון גם לגופו של ענין. צריך גם להבין שלרכז את כל הקהל הזה באותה תקופה, כשכל הזמן יורים בדרכים, זה גם כן היה מבצע.

ראשיתו של מבצע “יפתח”