"ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע"

בואו אלינו למלא מצברים, אל תתרוקנו.

אירועי תרבות נוספים: