YSP-0150_800x533
סליידר ריצה
Yigal_Alon_0362
סליידר הרצאה
1-1
Yigal_Alon_0197
סליידר יעל
סליידר ישיבה במעגל
p37_851x315
800×533
143450

מבקרים במוזיאון

14008

משתתפים בתוכניות חינוכיות

105

חברים באקדמיות למנהיגות

27109

ימי פעילות חינוכית

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת ישראל ואיש הקיבוץ. תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה במספר שדות מרכזיים: שדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי ותוכניות מיוחדות ארוכות טווח, שדה עיצוב הזיכרון הלאומי – מוזיאון ותכנית "שימור לדורות" ושדה שיתופי הפעולה בקרב אזרחים, ארגונים וקהילות המזדהות עם מטרות העמותה.

בפייסבוק

מה חדש?

לקהל מבקרינו היקר, בהתאם להנחיות של משרדי הבריאות, החינוך והתרבות לתקופה הקרובה, בית יגאל אלון יהיה סגור זמנית החל מיום 15.3.2020. נשוב ונעדכן באתר ובפייסבוק.