הצהרת בריאות

שלום רב,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות יש למלא הצהרה על בריאות תקינה מידי יום לפני כניסה לפעילות.
***באם אתה משתמש במכשיר סלולרי למילוי השאלון – יש לסובב את המכשיר לרוחב על מנת לראות את השאלות באופן המיטבי.

תודה על שיתוף הפעולה,

צוות בית יגאל אלון.


משתתף בפעילותמבקר במוזיאון במסגרת סיוראורח למטרת פגישהצוות חינוכי בית יגאל אלוןצוות מינהלי בית יגאל אלוןמרצה חיצונימדריך פרילנסראחר