"בראשית היה החזון, החלום"

יגאל אלון

מה קורה במוזיאון אדם בגליל?

מרכז חינוכי בית יגאל אלון

בית יגאל אלון

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת ישראל ואיש הקיבוץ. תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה במספר שדות מרכזיים: שדה עיצוב הזיכרון הלאומי – מוזיאון ותכנית "שימור לדורות" ושדה שיתופי הפעולה בקרב אזרחים, ארגונים וקהילות המזדהות עם מטרות העמותה.
שדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי ותוכניות מיוחדות ארוכות טווח.

יגאל אלון:

"כדי לבנות כאן חברת מופת צודקת, שבמרכזה ניצב האדם, עלינו להבטיח בו-זמנית ארבע חירויות: חירות מעוני, חירות מעושק, חירות מנחשלות וחירות מבערות. רק מערכת פעילה הבאה להבטיח מראש את הערבות ההדדית, תוכל למנוע את הקיטוב הסוציאלי בחברה הישראלית, על כל השלכותיו המסוכנות על איכותנו ועל עוצמתנו. גדולתה של הציונות המגשימה הייתה תמיד בכך, שדגלי הגאולה הלאומית, ההחלמה החברתית והתחייה התרבותית היו בידיה לדגל אחד."