בית יגאל אלון

חולמים ובונים חברת מופת

הנחלה פעילה של מורשת יגאל אלון בשדה החינוכי, הציבורי-חברתי ובשדה הזיכרון הלאומי.
0
מבקרים במוזיאון
0
משתתפים בתוכניות חינוכיות
0
חברים באקדמיות למנהיגות
0
ימי פעילות חינוכית

מי אנחנו

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת ישראל ואיש הקיבוץ. תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה במספר שדות מרכזיים: שדה עיצוב הזיכרון הלאומי – מוזיאון ותכנית "שימור לדורות" ושדה שיתופי הפעולה בקרב אזרחים, ארגונים וקהילות המזדהות עם מטרות העמותה.
שדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי ותוכניות מיוחדות ארוכות טווח.

המשימה שלנו

בית יגאל אלון רואה את דמות החברה הישראלית כציונית ויהודית לצד שוויונית ודמוקרטית. חברה אקטיבית, שוחרת שלום, המונעת מתוך שותפות גורל וייעוד, המקבלת השראתה מערכיו ומורשתו של יגאל אלון.

הבית יפעל להנחלה פעילה של מורשת יגאל אלון בשדה החינוכי, הציבורי-חברתי ובשדה הזיכרון הלאומי.

מוזיאון אדם בגליל

"כדי לבנות כאן חברת מופת צודקת, שבמרכזה ניצב האדם, עלינו להבטיח בו-זמנית ארבע חירויות: חירות מעוני, חירות מעושק, חירות מנחשלות וחירות מבערות. רק מערכת פעילה הבאה להבטיח מראש את הערבות ההדדית, תוכל מנוע את הקיטוב הסוציאלי בחברה הישראלית,על כל השלכותיו המסוכנות על איכותנו ועל עוצמתנו. גדולתה של הציונות המגשימה הייתה תמיד בכך, שדגלי הגאולה הלאומית, ההחלמה החברתית והתחייה התרבותית היו בידיה לדגל אחד."

תחומי פעילות

חיים משותפים

כינון חברה ישראלית סולידרית תוך שמירה הזהות הייחודית של כל קבוצה, תוך בניית סיפור ישראלי משותף.

מנהיגות ראויה

בניית שדירת המנהיגות הבאה של ישראל תוך זיהוי צעירים בעלי פוטנציאל לחולל שינוי ויצירת מסגרות להענקת כלים לכך.

ציונות שוויונית

עידוד והפצת תפיסת הציונות לפי יגאל אלון בה שילוב האוניברסלי והפרטיקולרי, המחוייבות לרוב יהודי והאחריות לשגשוגו ושילובו של המיעוט הערבי וחיזוק ערכי השוויון והצדק הינם חלק מערכי הציונות

תכניות נבחרות
דילוג לתוכן