"בזכות האמונה – נשתמרנו כעם; 

בזכות תחיית הלשון העברית – זכינו ברנסאנס תרבותי;

בזכות שיבת ציון, מאז העליות הראשונות ועד האחרונה שבהן – הכמיהה והתפילה לציון 
שהפכו לממשות חיים; 
בזכות העבודה והמדע – הגענו לתחיה חברתית ולמשק משגשג;

בזכות ההגנה – נשארנו בחיים; 
בזכות המאבק המדיני – הגענו לריבונות;

אולם טול את המילה עצמיות מכל אחד מגורמי אב הללו, ולא נותר מהם מאום". 

יגאל אלון

בזכות שבעה גורמי אב הגענו לעצמאות: