"ציונות הלוא תשאלי…"

ציונות היא הביטוי המודרני של המורשת היהודית העתיקה;  ציונות היא תנועת השחרור הלאומית של עם, אשר הוגלה ממולדתו ההיסטורית ופוזר בין אומות העולם  ציונות היא גאולתה של אומה עתיקה מגורל טרגי וגאולתה של ארץ מעזובה בת דורות;  ציונות היא החייאת לשון ותרבות עתיקה, שחזון השלום האוניברסלי הוא מעריכה הראשיים ציונות היא התגלמותה של רוח חלוצית סגולית, של כבוד לעבודה ושל ערכי אנוש נצחיים;  ציונות היא יצירת חברה, שעם היותה בלתי מושלמת עדיין, היא מנסה לממש את מיטב האידיאלים הגבוהים ביותר של הדמוקרטיה-הפוליטית, החברתית והתרבותית – למען תושבי ישראל, ללא הבדל אמונה דתית, גזע או מין.
בסיכום: ציונות היא מאמץ מתמיד ובלתי-נלאה להגשים את חזונם הלאומי והאוניברסלי של נביאי ישראל.

מתוך: כלים שלובים, עמודים 95-94