מחלקת שליחות בטחונית

המחלקה רואה את עצמה כבית חינוכי וערכי ליחידות צה"ל, ופועלת חינוכית והסברתית בקרב חיילים ומפקדים ברוח מורשתו הצבאית והאזרחית של יגאל אלון