מחלקת חינוך לחיים משותפים

המחלקה עוסקת בחינוך לערכים של קיום משותף ושלום