יגאל אלון – תחנות בחייו

עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל – ועתידו לוטה בערפל

חדר זיכרון ובו מוצגים מקוריים, יומנים, תעודות, ספרים, סמלים, תכנית אלון, דגלים, תמונות וסרט קווים לדמותו.

דילוג לתוכן