הוא היה אומר

על רוח האדם ואמונה:

"אני מאמין בכוח המניע של רוח האדם ונחישות רצונו."

"הרי רכוש אין לי, והון אין לי, הנכס הגדול ביותר שיש לי הם חברי."

על החברה:

"עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל - ועתידו לוט בערפל."

"החינוך הוא מבוא לעולם התרבות הלאומית והאנושית."

על הציונות:

"כל אשר הושג בארץ הזאת - בעבודה עצמית ובהקרבה עצמית הושג."

"כל חיינו בארץ הזו הם עדות נחרצה לכך שלא שכחנו דבר, אך למדנו הרבה."

על דמותו של צה"ל:

"עלינו לחנך את הנוער שלנו לשנוא את המלחמה ולשוש אלי קרב משהיא פורצת."

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד."

"אני יכול למנותך למ"כ, אבל את הסמכות תצטרך לקבל מהטוראים."

על חיים משותפים וחתירה לשלום:

"אם אני גורס פשרה טריטוריאלית אין זה משום היעדרן של זכויות היסטוריות, אלא למרות זכויות אלה, למען מטרה היסטורית לא פחות חשובה - השלום."

"כדי שכולנו, אזרחי מדינות האזור, נהנה מחיים של טעם, משגשוג כלכלי, חברתי ותרבותי, עלינו ללמוד לחיות בדו־ קיום, בשלום, בהבנה הדדית ובשיתוף פעולה יוצר."