מחלקת ילדים ונוער

המחלקה מכוונת לפיתוח אחריות חברתית, אזרחית ופוליטית בקרב ילדים ובני נוער לאור מורשתו של יגאל אלון וערכי הציונות ההומניסטית