כתבים

מאמריו :

מכוח הזכות

כבר קבע מי שקבע, שהגיע הזמן להכיר באורח ראציונלי בקיומם של גורמים לא-ראציונליים בחיים.

כלים שלובים

בראשית היה החזון, החלום.  ואכן, על-פי כל אמת מידה של תנועת תחיה לאומית חברתית-תרבותית, ישראל היא חלום שהתגשם. אלא שתוך…

אתיקה בפוליטיקה

פוליטיקה עוסקת בדיני נפשות, אומות ומדינות. היא מכריעה בסוגיות שלום ומלחמה, ומשפיעה על רווחה כלכלית ומעצבת את חינוך הדור, המוסר…

כשישוב המערך לשלטון: קווים למדיניות כלכלית וחברתית

המערך עומד לשוב אל הגה האחריות הממלכתית בשעה שהנתונים הכלכליים והחברתיים, נוסף על המציאות המדינית, מעוררים דאגה חמורה ומבשרים סכנות…

גבולות בני הגנה

דברי אלון בערב מפקד במכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה. א אי-אפשר למצות את הסכסוך הערבי-ישראלי לעומקו, קל-וחומר להעלות הצעות לפתרונו, מבלי…

התיישבות בשטחים

התיישבות בשטחים – תשובה בכנסת לא מתוך רצון לספחלא מתוך טעמים אידיאולוגיים או תיאולוגייםעמדותיה של ארה"ב – מוטעותקרית ארבעאלון מורה…

הזהות העצמית של הערבים הפלסטינים

ראוי להזכיר בסיפוק, כי זו הפעם הראשונה בתולדות מפלגתנו שבמצעה מופיעה סוף-סוף ההכרה – ואני מצטט מתוך המסמך – "הזהות…

השטחים, שילוב הכלכלות, ולא מיזוגן

(מתוך "בדבר ההחלטה לא להחליט", 4.8.1969) אני מזהיר את עצמנו מפני צעדים כלכליים פזיזים בנושא זה. די אם אזכיר לכם…

לאופיו של הפלמ"ח

הרצאה בסמינר לשליחים של הקיבוץ המאוחד, 29.5.45, חודשים מספר לפני שמונה למפקד הפלמ"ח. טיפוח היחיד: כחלק עצמאי של הכלל "מעולם…

ציטוטים נבחרים:

עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל – ועתידו לוטה בערפל

יגאל אלון, נאמר בפגישת הועדה הציבורית לשיחזור ראש פינה בהשתתפות יגאל אלון שר החוץ וסגן ראש הממשלה 12.12.1975.

רכוש אין לי, הון אין לי, הנכס הגדול שיש לי הם חברי

יגאל אלון

הזדהותי עם הגליל ועם ביתי בגליל-חבל מולדתי – לא היתה פרי חינוך מכוון לאבי ומורי, היא באה לי כבדרך הטבע. חשתי עצמי כמי שמעודו לא גלה מהארץ, שורשי היו כאן באדמתו הסלעית של הגליל

יגאל אלון

הודות לבסיסי הרוח זכה עמנו באותה ממשות פשוטה ויומיומית שאדם מכנה אותו בשם בית ואומה בשם עם

יגאל אלון

אני מאמין בשוויון ערך האדם, ולכן בחרתי מרצוני לחיות בקיבוץ

יגאל אלון -"ערכים ודרכים בחינוך", כלים שלובים, עמ' 363

היחס אל הערבי כיחיד ואל הערבי כקולקטיב הוא מן המבחנים ההומניים הראשיים שבו עומדת החברה הישראלית

יגאל אלון

החינוך הוא מבוא לעולם התרבות הלאומית והאנושית

יגאל אלון

יש חשיבות עליונה לפיתוח מחשבתו האוטונומית של האדם ולטיפוח כושרו היצירתי וההגותי

יגאל אלון

מי שמחליף את הכורח הטראגי להתגונן בשמחה להילחם הופך את כל משמעות המערכה שלנו על פיה

יגאל אלון

לפי עומק מעורבותו של אדם במעשה – עומק משמעותו של המעשה בעיניו

יגאל אלון, כלים שלובים עמ' 216.

כל אשר הושג בארץ הזאת – בעבודה עצמית ובהקרבה עצמית הושג

יגאל אלון, כלים שלובים עמ' 332

ציונות היא גאולתה של אומה עתיקה מגורל טראגי וגאולתה של ארץ מעזובה בת דורות

יגאל אלון, כלים שלובים ע"ע 94 – 95

ההתיישבות שהיתה הכתף של הרחבה עליה נישא מפעל השחרור, מהווה מציאות חיים נושמת מתפתחת ויוצרת, יום יום ושעה שעה

יגאל אלון

אני מאמין בכח המניע של רוח האדם ובנחישות רצונו

יגאל אלון

עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד

יגאל אלון

כל המבקש לחנך אדם ככל האפשר… חייב לשאוף לרציונליזאציה מרבית של ההגנה העצמית… לראות בשרות הצבאי את תפקידו הפונקציונלי כהכרח שלא יגונה ולא כאידיאל לעצמו

יגאל אלון

כל חיינו בארץ הזו הם עדות נחרצה לכך שלא שכחנו דבר, אך למדנו הרבה

יגאל אלון

אם אני גורס פשרה טיריטוריאלית אין זה משום העדרן של זכויות היסטוריות, אלא למרות זכויות אלה, למען מטרה היסטורית לא פחות חשובה – השלום

יגאל אלון, 1973.

מפגשנו זה שהפך למסורת ברוכה, מסמל את מציאות חיינו. ההיסטוריה קבעה שיהודים וערבים יחיו זה בצד זה וזה עם זה, עד עולם. תמיד תהיה ישראל גובלת עם מדינות ערביות עצמאיות לאורך כל גבולותיה. תמיד יחיו במדינת ישראל העצמאית יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים, כאזרחים שווי זכויות. וכדי שכולנו, אזרחי מדינות האזור – נהנה מחיים של טעם, משגשוג כלכלי, חברתי ותרבותי, עלינו ללמוד לחיות בדו קיום, בשלום, בהבנה הדדית ובשיתוף פעולה יוצר

דילוג לתוכן