ימי העשרה לבתי ספר

תוכן עניינים

בעקבות יצירותיו של יפתח אלון (בנו של יגאל)

"מה שאני יכול לומר על ציור שציירתי הוא לא הרבה יותר מאשר : כך זה בא לי"
פעילות זו תתמקד בתערוכת איורים של יפתח אלון ותיתן הצצה לעולם האיור. במסגרת הפעילות נאייר בעצמנו ונבחן את הפרשנות השונה הניתנת למציאות באמצעות שימוש באומנות. עם קבוצות גיל בוגרות נדון גם ביכולת של אומנות לשמש כלי להבעת דעה וביקורת.
הפעילות מותאמת מכיתות ב' ומעלה

מקימים מוזיאון

נפתח את היום בסיור במוזיאון ולאחריו נקיים סדנה ופעילות העוסקת באופן ישיר ועקיף באופן בו נוצרים מנהיגים וגיבורים, בתכונות המאפיינות אותם ובדברים אותם אנחנו בוחרים לזכור ולהנציח בתודעה הלאומית שלנו. במהלך הפעילות נכיר מהו בכלל מוזיאון, נשאל את עצמנו למי ולמה אנחנו מקימים מוזיאון ונתוודע לדמותו הייחודית של יגאל אלון.
הפעילות מותאמת מכיתות ג' ומעלה.

תערוכת שביל הסנהדרין – קפיצה לעבר (וגם לעתיד)

נפתח את היום בסדנה שמטרתה לקשור בין תערוכת שביל הסנהדרין בפרט וארכיאולוגיה בכלל לבין חשיבות זכרון העבר, גיבוש תודעה היסטורית וכד'.
בסדנת הפתיחה נקפוץ 100 שנים קדימה וננסה לחשוב יחד איך תראה תערוכה שתבקש לתעד ולהציג את מאפייניה של החברה האנושית בשנים האחרונות. נתכנן אילו חפצים נציג בתערוכה, אילו מאפיינים חברתיים נבקש להביא לידי ביטוי ונשאל את עצמנו אם יש דברים הקיימים כיום בחברה ונעדיף להימנע מהצגתם בעתיד.
לאחר הצגת התוצרים נבקר בתערוכת שביל הסנהדרין. נכיר את הסנהדרין ואת אופי מנהיגותם, נתחקה אחר פועלם ואורח חייהם דרך החפצים השונים הנמצאים בתערוכה, תוך ביצוע חקר עצמי בין הממצאים השונים. נסכם את היום תוך התייחסות למשפטו של יגאל אלון "עם שאינו מכבד את עברו, גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" ונבחן מה אנחנו יכולים ללמוד מהעבר.
הפעילות מותאמת לכיתות ד' ומעלה

מקימים מדינה – כ"ט בנובמבר

במסגרת היום נתוודע למושג כ"ט בנובמבר, התלמידים ירכשו בדרך חווייתית ידע אודות האירועים שהובילו לכ"ט בנובמבר ויתחקו אחר מציאות החיים בעת ההיא. בחלקו השני של היום נדון בדומה ובשונה בין שנת תש"ח לבין המציאות במדינת ישראל לאחר אירועי השבעה באוקטובר ונבחן היכן אנו נמצאים אל מול השינויים החברתיים – מדיניים – ביטחוניים שמדינת ישראל מתמודדת עמם.
הפעילות מתאימה לכיתות ז' ומעלה

עשייה חברתית

"לפי עומק מעורבותו של אדם במעשה – עמוק משמעותו של המעשה בעיניו"
נפתח את היום בסיור במוזיאון בעקבות יגאל אלון, פועלו ובחירותיו האישיות. נמשיך לסדנה בה נדון במעורבות ועשייה בחברה הישראלית וביכולת של בני נוער להשפיע. מתוך הבנת מידת ההשפעה של אירועי השבעה באוקטובר על החברה הישראלית, נערוך בירור עמדות אודות עשייה, התנדבות והגשמה בימים אלו.
הפעילות מותאמת לכיתות י' ומעלה.

כלים שלובים - על החיים בחברה מרובת שבטים ואתגרים

במסגרת הפעילות נערוך בירור עומק על החברה הישראלית, על שסעיה ומגזריה השונים דרך פריזמה של מושגים כגון - סובלנות, פלורליזם ורב תרבותיות. נפתח שיח על תפקידינו כבני נוער וכאזרחים בוגרים לעתיד ביחס לדמותה של החברה.
הפעילות מתאימה לתלמידים בכיתות י"א – י"ב

להיות דמוקרט: מצופה ביציע לשחקן במגרש

במסגרת הסדנה נגשר על הפער בין הדמוקרטיה כפי שלומדים אותה באופן פורמאלי לבין הדמוקרטיה הלכה למעשה בחיי התלמידים. נבחן יחד מה מתוך החיים הדמוקרטיים משמעותי עבור המשתתפים כצעירים מובילי שינו ונבחן את אפשרויות ההשפעה והמעורבות שיש לאזרח במדינה תוך התמודדות עם הדילמות הכרוכות בהן. במהלך הסדנה נתייחס למגוון סוגיות, בין היתר: המתח בין הסתה לחופש ביטוי, ערוצי פעולה והשפעה של הציבור על קבלת ההחלטות, השפעות המדיה החברתית על השיח הציבורי ועוד.
הפעילות מתאימה לתלמידים בכיתות י"א – י"ב