מועצות תלמידים

תוכן עניינים:

יום העשרה ממוקד

פעילות בת 4-5 שעות שמטרתה להניח את התשתית הערכית – רעיונית לעבודת מנהיגות התלמידים הכוללת:
- סיור בבית יגאל אלון והתייחסות למנהיגי עבר דוגמת יגאל אלון וחכמי הסנהדרין
- הרצאה וסדנה העוסקות בחינוך ודמוקרטיה – במסגרת הפעילות נעסוק בפער בין תפקידה של מערכת החינוך להכין את תלמידיה להיות אזרחים במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית לבין היותו של בית הספר מוסד לא דמוקרטי. כמו כן, נעמוד על תפקידה של מועצת התלמידים במתח הזה.
- פעילות חדר בריחה בנושא "ליל הגשרים" - הפעילות כוללת עיבוד הפעילות הקבוצתית בחדר ובחינת דפוסי העבודה.

תכנית הכשרה מקיפה

תכנית בת 6-8 מפגשים, הכוללת בנוסף לתכני סדנת המנהיגות הבסיסית גם את המרכיבים הבאים:
- סדנה לבירור עמדות בנוגע למושג המנהיגות והיכולת של בני נוער להוביל שינויים
- הכרות עם מעגלי ההשפעה השונים של מועצת התלמידים תוך הכרות עם אתגריה של החברה הישראלית .
- כלים פרקטיים לגיבוש חזון ותוכניות עבודה, ניהול עצמי וכד'.

השתלמויות סגל הוראה - מערכי הדרכה

בהתאם ללוח השנה, לחגים ולמועדים, יעלו לאתר תכנים שונים אותם ברוח דמותו ומורשתו של יגאל אלון.
מוזמנים להשתמש בהם במסגרות החינוך השונות.
מספר משתתפים: 7 – 25