סדנאות לתלמידים

תוכן עניינים

סדנת מנהיגות

נפתח את היום בסיור בו ניתן את הדעת על מנהיגותו של יגאל אלון ועל האופן בו התמודד עם אתגרי תקופתו. נבקר גם בתערוכת שביל הסנהדרין שתפגיש את המשתתפים עם מנהיגות יהודית בתקופת משבר וחורבן. בחלקו השני של היום נבקר בחדר הדילמות אשר מציג דילמות שונות איתן התמודד יגאל אלון בשנים הרבות בהן לקח חלק בעשייה ציבורית ונבחן מה מידת הרלוונטיות ומה אנו יכולים ללמוד לימינו אנו מהדילמות עצמן ומהאופן בו יגאל אלון התמודד עם הסוגיות השונות. בחלקו האחרון של היום נקיים סדנה בנושא מנהיגות בה נדון במושג המנהיגות ובמרכיביו.
הפעילות מותאמת לכיתות י' ומעלה

תלמידים לובשים מדים

יגאל אלון היה בין מניחי תורת הקרב הצהל"ית ויותר מכך, ממבססי תפיסת "צבא העם", דמות החייל והמפקד הראויים, טוהר הנשק ועוד שאלות, שעם כל שינויי הזמן, נותרו אתגרים עמם מתמודדים החברה הישראלית וצה"ל, עד ימינו. על חלק מהשאלות עמן התמודד אלון אנו מבססים את התוכנית המוצעת ונזמין את תלמידיכם להיחשף אליהן, להתמודד עמן, לברר לעצמם את תפיסתם, כחלק מהכנת עצמם לקראת השירות.

התוכנית בנויה משני ימי פעילות:
היום הראשון יעמוד בסימן "צבא העם" – נתחיל בחיתוך מצב מבחינת יחסם של התלמידים לצה"ל בכלל ולשירות משמעותי בפרט, נעקוב אחר היווצרות ערכי הדוגמא האישית, הרעות, הדבקות במשימה והשוויון כפי שעוצבו בפלמ"ח והוטמעו לאחר מכן בצה"ל. בחלק השני, נתוודע לתהליכים שעברו על הצבא והחברה הישראלית מהקמת המדינה ועד היום ולמושג "צבא העם" על הנחות העבודה שלו, הערכים שהוא מייצג והאתגרים בדורנו.
היום השני יעמוד בסימן "השליחות הציונית" – אנו נשאל על מניעי הגיוס לצבא, נבחן את שאלת המחויבות האישית למען הכלל דרך שאלת "הלמה", כפי שהונחה ע"י חלוצים ונשאל כיצד מבינים זאת צעירים כיום.
ניתן להתאים את התכנית ליום פעילות אחד המכיל את עיקרי התכנים. הפעילות מתאימה לתלמידים בכיתות י"א – י"ב