ימי עיון וסדנאות

"השירות הצבאי נעשה חלק בלתי-נפרד מהוויית הבחרות וגורם חברתי ממדרגה ראשונה [...] עובדה זו מטילה משנה אחריות על הצבא כמסגרת, ועל המפקדים לגבי פקודיהם. שכן, מוטל עליהם לא רק להכשיר חיילים טובים או יחידות-צבא מעולות, כי אם גם לחנך אזרחים טובים וחברה מעולה במיטב אנוש ולאום".

התכנים החינוכיים בכלל, וימי העיון והסדנאות בפרט, מתמקדים בהעצמת תחושת השליחות בקרב חיילי ומפקדי צה"ל, תוך חיזוק ערכי הלכידות היחידתית, השליחות הבטחונית, מנהיגות ופיקוד בהשראת מורשתו של יגאל אלון.יחד עם זאת, התכנים מותאמים ליחידות השונות של צה"ל, מתוך הבנת התוכן החינוכי והצרכים השונים.

ימי העיון וסדנאות הדגל של בית יגאל אלון:

חדר דילמות - סדנת 'המפקד המחנך'

יגאל אלון התייחס בכתביו באופן רחב ועמוק לקשר העמוק בין הצבא לחברה. בסדנה נדון בין היתר בכתביו ונבחן את החוסן הלאומי והלכידות. היכרות עם דמות "המפקד המחנך", התמודדות עם דילמות פיקודיות שונות. בעזרת טקסטים שכתב והגותו נרד לעומקן של הדילמות ונקשור אותן לאתגרים העומדים היום בפני מפקדים.

סדנת 'צבא וחברה'

מערכת היחסים של הצבא והחברה בישראל נשחקה בשנים האחרונות, והעיסוק בה הלך ופחת, כאשר במקביל השיח של צבא מקצועי וקטן נעשה רווח יותר ויותר.
מאז ה-7.10 סוגייה זו חזרה למרכז הבמה בשיח הציבורי בישראל ונראה שעל החברה הישראלית נגזר לחשוב מחדש על הסוגייה, אנו מאמינים כי ניתן לקחת ממורשתו של יגאל אלון תשתית רחבה לעיצוב יחסי הצבא והחברה. בעזרת כתביו של יגאל אלון נדון בקשר ההדוק שבין צה"ל והחברה הישראלית - בעומקו, אופיו ובהשפעות ההדדיות והדו כיווניות שלהם.

עוד בכוחות הביטחון: