ימי עיון וסמינרים

תוכן עניינים:

אתיקה בפוליטיקה

עם התרבותן ושכלולן של במות המדיה השונות נזנחו מצעי המפלגות והמחלוקות הרעיוניות אשר הוחלפו בשיח של האשמות והתמקדות בהישגים האישיים של דמויות פוליטיות. תופעה זו הופכת את המנהיג הפוליטי למוצר, בין היתר באמצעות השימוש הרב בסקרי דעת קהל בתוך קמפיינים פוליטיים.
יום העיון יציע מבט ביקורתי ובחינת חלופות דרך השאלות הבאות:
- איך ראוי לנהל שיח בכלל ושיח פוליטי בפרט ואם זה אפשרי בשנת 2024?
- מה בין שאלות ערכיות לבין שאלות מדעיות בשיח הפוליטי?
- כיצד באה לידי ביטוי המחשבה השיווקית בשיח הפוליטי? מה המקום של אידיאל המנהיגות בחברה דמוקרטית?

כלכלה וחברה

סמינר חברה וכלכלה מציע לימוד מעמיק ומבט ביקורתי על המציאות הכלכלית – החברתית בישראל. החניכים יגבשו הבנה של המגמות העיקריות שמעצבות את הכלכלה הישראלית בעידן הנוכחי ויחשפו לגישות שונות באשר למדיניות הכלכלית הרצויה. הסמינר ישלב בין הרחבת הידע העובדתי לבין התמודדות עם דילמות ומחלוקות ערכיות תוך שימוש במגוון שיטות למידה ושיח על מנת לקדם את יכולתם של החניכים לגבש עמדה מנומקת בנושא הכלכלי – חברתי ואת נכונתם למעורבות פעילה בנושא בהווה ובעתיד.

בעקבות תוכנית אלון

תכנית אלון הינה מסמך מרכזי במדינת ישראל ביחס לשאלת החזקת השטחים, ההתיישבות היהודית והגנה על מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. כל המבקש לגבש דעה ביחס לסוגיה זו, צריך להכיר את יסודות תפיסתו של יגאל אלון את הציונות, שלאורם גיבש את המסמך המכונן.

הרעיון הציוני

יום העיון יתחקה אחר הרעיונות המרכזיים שעיצבו את הציונות תוך בירור משמעותם למשתתפים בימינו. במהלכו יתוודעו המשתתפים לתפיסת החלוציות הציונית במטרה לברר את שאלות ההגשמה שלהם כצעירים וישראלים.

החברה הערבית

יום עיון בנושא החברה הערבית בישראל מציע לימוד מעמיק באחת מסוגיות הליבה עימן מתמודדת החברה הישראלית: המיעוט הערבי/ יחסיו עם הרוב היהודי ומוסדות המדינה והאתגרים הנציבים בפני קיום משותף יהודי – ערבי בישראל. יום העיון יעמיד מסגרות התייחסות, מושגי יסוד וכלים מחשבתיים עבור חניכי המכינה בבואם לגבש את עמדתם בנושא. יום העיון יכלול הרצאות, דיונים ומפגש עם דוברים ערבים ויעסוק הן בהבנת תהליכים ארוכי טווח והן בסוגיות אקטואליות.

צבא וחברה

לימוד ודיון מעמיקים על הסוגיות המורכבת שמעלה מקומו המרכזי של צהל בחברה הישראלית, כמו סוגיות צבא העם והחלופות המוצעות לו, יחסי מגדר השירות הצבאי, הגבולות בין פוליטיקה וצבא ודילמות מוסריות בשירות הצבאי. יום העיון יתמקד בהבנת תהליכים, מחלוקות ואתגרים הנוגעים לסוגיות הללו, וישלב בין חלקים שבמרכזם הידע העובדתי לחלקים שבמרכזם השיח, תוך שימוש במגוון מתודות ומקרי בוחן אקטואליים.

עוד במכינות ושנת שירות: