קשת לוחמים

דור שחדל להאמין בשלום, יחדל להאמין בפתרונות מדיניים, ועל כן גם יחדל מלחתור לשלום וישליך את יהבו על המלחמה המתמדת כדרך קיום יחידה.

סקירה נרחבת על ההיסטוריה של ארץ ישראל מתקופת "תחום היישוב" ועד לתום מלחמת ההתשה. מ"תחום היישוב" ליישוב הארץ; יהודים במדים; ה"הגנה" מכה שורשים; ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה; המאבק נגד הבריטים; מלחמת השחרור; מרודוס ועד "קדש", קץ שביתת הנשק; מלחמת ששת הימים; מלחמת ההתשה; הפסקת האש; החתירה לשלום.

דילוג לתוכן