רשת מכינות אלונים

רשת מכינות קדם צבאיות משולבות

קהל יעד:

בוגרי בתי ספר יהודים וערבים לפני השירות הצבאי/שירות לאומי שלהם.

משך התכנית:

7 חודשים

תדירות התכנית:

24/7

מספר משתתפים:

80

רשת "אלונים" היא רשת מכינות קדם-צבאיות המקדמות חיים משותפים, אשר מטרתה היא יצירת שדרת מנהיגות ישראלית משותפת לכלל הקבוצות בחברה הישראלית, המונעת מתחושת שליחות, מחויבות לתיקון החברה ואהבת-אדם באשר הוא אדם.

הרשת פונה לצעירים בסיום שנת הי"ב – יהודים וערבים (ובהמשך גם לצעירים מאוכלוסיות נוספות) – ומזמנת אותם להתנסות בפועל בחיים משותפים, תוך שעליהם ללמוד לקבל החלטות באופן דמוקרטי, להתנדב יחדיו, ללמוד זה על תרבותו של זה, לחוות במשותף אתגרים וקשיים פיזיים ונפשיים שהמכינה ועצם החיים המשותפים מעמידים בפניהם.

מטרות התכנית:

מה אנחנו מציעים?

אנו מאמינים כי חיים משותפים במובנם העמוק, יתאפשרו כאשר הזהות הייחודית של כל קבוצה תישמר ותועמק, ובמקביל תיחקר הזהות המשותפת. הרשת פועלת כך שבכל מכינה משתתפים כ – 40 חניכים וחניכות )20 במכינות בהקמה( הבאים משתי קבוצות בעלות זהות נבדלת באופן ברור. כך למשל, חיים ומתחנכים ביחד יהודים ומוסלמים או יהודים ונוצרים וכד'.

הצעירים חיים חיים משותפים במלוא מובן המילה ובסדר-יום אינטנסיבי המחייב אותם לקבל החלטות באופן דמוקרטי והגון וכך הם מתנסים בחוויה שיש בכוחה לעצב אותם, כאנשים בוגרים ומנהיגים לעתיד, כבעלי מזג ותפיסה המכילים מתחים, אוהבי-אדם ורואים בשונה מהם אזרח שווה וראוי, שיש סיבות טובות לתרום לו ולהיתרם ממנו.

כמהלך משלים לפעילות המכינה הפרטיקולרית, כלל משתתפי הרשת (היהודים, מוסלמים, נוצרים ,דרוזים ועוד) נפגשים בתדירות חודשית להכיר את כלל התרבויות והדתות של כל משתתפים הרשת.

דילוג לתוכן