מחלקת שנת מפנה

גיבוש והכשרת חניכי מכינות הקד"צ ומשרתי הש"ש לכדי שדרת מנהיגות רחבה ומחוייבת עבור החברה הישראלית ברוח ערכי הציונות ההומניסטית