תכניות

חיים משותפים

מטרת התכנית להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות בין ערבים ויהודים ולכינון חברה משותפת בישראל.

מנהיגות ראויה

מטרת התכנית להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות בין ערבים ויהודים ולכינון חברה משותפת בישראל.

ציונות שוויונית

מטרת התכנית להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות בין ערבים ויהודים ולכינון חברה משותפת בישראל.

דילוג לתוכן