"אם אני גורס פשרה טיריטוריאלית אין זה משום העדרן של זכויות היסטוריות, אלא למרות זכויות אלה, למען מטרה היסטורית לא פחות חשובה – השלום" יגאל אלון