תכנית עמדה למדריכי מכינות

קורס הכשרה להדרכת מכינות קדם צבאיות