לקהל מבקרינו היקר,

בהתאם להנחיות של משרדי הבריאות, החינוך והתרבות לתקופה הקרובה,

בית יגאל אלון יהיה סגור זמנית החל מיום 15.3.2020.

נשוב ונעדכן באתר ובפייסבוק.