כוחות הביטחון

"אני מאמין בכוח המניע של רוח האדם ובנחישות רצונו"

סיור בעקבות דמותו של יגאל אלון

בפועלו המדיני והצבאי, כמו גם בהגותו, הותיר אחריו יגאל אלון מורשת ציונית חברתית-הומניסטית שעשויה להוות מצפן והשראה לעשייה בחברה הישראלית העכשווית.

הרצאות

התוכן החינוכי של בית יגאל אלון מורכב, בין היתר, מהרצאותיהם של מרצי הבית במגוון נושאים: "גבורה אזרחית, ייעוד ושליחות" / דני זמיר "עם שאינו מכבד

חדרי בריחה

חדרי הבריחה מהווים מוצר חינוכי ייחודי, המבטא את פעולת ליל הגשרים של הפלמ"ח בפיקודו של יגאל אלון וממחיש למבקר את תקופת הריבונות של המנדט הבריטי,

ימי עיון וסדנאות

"השירות הצבאי נעשה חלק בלתי-נפרד מהוויית הבחרות וגורם חברתי ממדרגה ראשונה […] עובדה זו מטילה משנה אחריות על הצבא כמסגרת, ועל המפקדים לגבי פקודיהם. שכן,