מכינות ושנת שירות

הפעילות החינוכית של מחלקת מכינות ושנת שירות מתמקדת בעבודה עם המפעלים החינוכיים הטרום צבאיים המתקיימים לאחר סיום לימודי התיכון של בני/ות הנוער: שנות שירות ומכינות קדם צבאיות.
בית יגאל אלון רואה בתכניות הללו מפעל ייחודי המשלב התפתחות אישית, גיבוש השקפת-עולם, תרומה חברתית והכשרה מנהיגותית. מחלקה זו פועלת לאור הפוטנציאל הגלום בתהליך החינוכי של שנה זו ומחזקת את מגמות הגיבוש הרעיוני, חיזוק המחויבות החברתית, העמקת הנכונות לשירות משמעותי, ביסוס נתיבי ההגשמה וההמשכיות, זאת לשם בניית שדרת מנהיגות רחבה ומחויבת עבור
החברה הישראלית ברוח ערכי הציונות ומורשתו של אלון.

ימי עיון וסמינרים

אתיקה בפוליטיקה; כלכלה וחברה; בעקבות תוכנית אלון; הרעיון הציוני; החברה הערבית; צבא וחברה

קורסים

כלכלה וחברה; אתגרי הדמוקרטיה הליברלית; שאלת המקף-זהות יהודית-ציונית; מעגל השנה העברי; הסיפור המשותף; הסכסוך הישראלי-ערבי; החברה הערבית בישראל – אתגר החיים המשותפים; מחשבה פוליטית; הוגים מרכזיים בציונות; קורס "עמדה" למדריכי מכינות; הכנה לשירות משמעותי בצה"ל

סיורים

סיור במוזיאון בית יגאל אלון+ שביל הסנהדרין; סיור חלוציות; סיור מרכז ופריפריה טבריה כמשל

הכשרות

תוכן עניינים: עמדה מדריכים תוכנית הכשרה המיועדת למדריכי מכינות כלליות בשני מוקדים אזורים צפון ודרום. הרציונל- יצירת קבוצה תומכת במסגרת קבוצת שווים ללווי העבודה כמדריכים