אודות בית יגאל אלון

בית יגאל אלון

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת ישראל ואיש הקיבוץ גינוסר.
תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה במספר שדות מרכזיים: שדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי בית יגאל אלון הפועל בבית ומחוץ לו ושדה עיצוב הזיכרון הלאומי – מוזיאון "אדם בגליל" המצוי בבית יגאל אלון.

חזון העמותה

בית אלון יוביל את הטמעת ערכיו ומורשתו של יגאל אלון.
ערכים ומורשת שבסיסם יהודי, ציוני, שוויוני ואוהב אדם, בקרב החברה הישראלית לגווניה.

הדרך