חיים משותפים

המחלקה לחינוך לחיים משותפים מניחה קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות בין ערבים ויהודים, ולכינון חברה משותפת בישראל. אנו רואים את החינוך כחלק בלתי נפרד מהדרך הארוכה לצדק חברתי ולדמוקרטיה ברוח דרכו הציונית-הומניסטית של יגאל אלון.

בשנת 1955, שש שנים בסך הכול לאחר מלחמת העצמאות, יזם יגאל אלון מפגשים עם נציגים מהחברה הערבית, בעיקר מהגליל שמטרתם הייתה קיומם של חיים משותפים במדינת ישראל. מפגשים אלו נערכו בקיבוץ גינוסר, בחורשת הפלמ"ח והם התקיימו מידי שנה, בתקופת האביב, עד למותו של יגאל אלון בשנת 1980.
ברוח זו, בית יגאל אלון פועל להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום ואחווה בין חלקים שונים בחברה הישראלית ולכינון חברת מופת.

מפגשי אביב

בבית יגאל אלון פועלת מזה 20 שנים תכנית "מפגשי האביב" – תכנית המפגישה כ-2500 תלמידי חטיבות ביניים יהודים וערבים מידי שנה. המשתתפים נפגשים לאורך שנת הלימודים למספר מפגשים בהם הם מנהלים שיח, לומדים על תרבות האחר ובשיאו של התהליך יוצרים מיזם אמנותי משותף. 

אנו רואים במפגשים בין התלמידים הזדמנות לפתיחת צוהר להיכרות, הסרת חששות ואפשרות לשיח. אנו רואים כי בכוחו של מפגש כזה להיות ניצוץ של סקרנות ומוטיבציה להעמקת המפגש והשיח. 

התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ו' – י' מבתי ספר יהודים וערבים. 

התכנית כוללת חמישה מפגשים, אחת לחודש, הנפרסים לאורך שנת הלימודים

מצלמים קמפוס

התכנית מועברת במתכונת של קורס אוניברסיטאי לסטודנטים ערבים ויהודים כשבמהלכו עוסקים בנושאים חברתיים – תרבותיים לצד נושאים מקצועיים – אומנותיים. 

הרציונל מאחורי הקורס מתבסס על ההנחה שהשנים בהן סטודנטים רוכשים השכלה גבוהה הן שנים קריטיות בעיצוב זהותם כאזרחים במדינה. הקמפוסים מהווים לעיתים את המפגש הראשון בין חלקים שונים בחברה, בייחוד כשמדובר בערבים ויהודים. מטבע ראשוניות המפגש קיים פוטנציאל לנפיצות, ניכור ועוינות בין הצדדים, אך גם הזדמנות ליצירת שיח מכבד ומכיל שמוביל ללמידה משותפת והכרות הדדית.

תכנית "מצלמים קמפוס משותף"  קמה על מנת לייצר את הקשר הראשוני והשותפות הזו כשמטרת התכנית היא לייצר הזדמנות משמעותית למפגש, שיח והיכרות, אשר יובילו לעבודה משותפת על פרויקט צילום.

בסיום התכנית תופק תערוכת צילומים משותפת אשר תוצג במקום במכללה או בבית יגאל אלון. 

התכנית מיועדת לסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות בהן לומדים סטודנטים ערבים ויהודים ומועברת במבנה של קורס אוניברסיטאי