לקראת הימים הבאים

קובץ מאמרים, משל יגאל ועליו, המתאר את אישיותו ואת דרכו של יגאל אלון. הקובץ הוכן לציון שנת ה-30 לפטירתו. פרקי הספר: לדרכו של מנהיג, במלחמה ושלום, בעקבות מלחמת ששת הימים, נשק גרעיני, חברה וכלכלה.
העורכים: וגנר יגאל, צור מוקי, רז אדם

הוצאת בית יגאל אלון, 2010

 70.00

ספרים נוספים: