פלהי"ב

בדווים בפלמ"ח בימי תש"ח. על אחוות הדמים בין בני שבט ערב אלהיב מכפר טובה בגליל העליון, לבין היישוב העברי במלחמת יום העצמאות. 80 עמודים, הקדמה מאת יגאל אלון

 40.00

ספרים נוספים: